همکاری در فروش پنل پیامک

در این روش شما با جذب مشتری و فروش هر کدام از پنل های تکسار بلافاصله بعد از پرداخت مشتری ۲۰ درصد بهای پنل را به عنوان سهم همکاری دریافت خواهید کرد

دریافت نمایندگی

در این روش شما با پرداخت مبلغ ناچیزی از ما یک پنل نمایندگی دریافت خواهید کرد و در پنل خودتان اقدام به فروش سامانه ارسال پیامک می نمایید در این روش کل بهای دریافتی بابت پنل به شما تعلق می گیرد

نماینده ارشد

در این روش شما نه تنها پنل نمایندگی دریافت می کنید بلکه سایت اختصاصی و دامنه مخصوص به خودتان را خواهید داشت در این روش شما همانند تکسار کسب و کار مستقل خود را خواهید داشت